SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatások:

 • Főépítészi tevékenység.
 • Pályázatok műszaki előkészítése.
 • Költségvetés készítés.
 • Kivitelezések műszaki ellenőrzése.
 • Szaktanácsadás.
 • Műszaki vezetés (kizárólag partner cégeken keresztül).
 • Tervdokumentációk nyomtatása, sokszorosítása (A4-A0).

A tervezés során az építtető feladata a tervezési alapadatok (tulajdoni lap, térképmásolat) biztosítása, valamint a feladat pontos meghatározása, akár írásban, rajzban („kockás” papíron) vagy csak szóban elmondva. Mi a teljes szakmai és műszaki ügyintézést átvállaljuk, nem kell elvesznie a jogszabályok kavalkádjában.

A hatályos jogszabályok szerinti műszaki tervdokumentáció elkészítését, minden szakági tervvel (tűzvédelem, tartószerkezet, gépészet, elektromos, környezetvédelem, geodézia, talajmechanika szükség szerint) együtt vállaljuk, mind engedélyezési mind kiviteli terv szinten. Szaktervező kollégáinkkal több éves szakmai és partner kapcsolatban vagyunk. Nyitottak vagyunk az újításokra, hagyományos és modern megoldásokra.

Tervezési terület:

 • Új lakóépületek (családi- és hétvégi házak, társasházak).
 • Passzívház tervezés.
 • Meglévő lakóépületek felújítása és átalakítása, bővítése vagy egyszerűen csak újjáélesztése.
 • Új középületek (irodák, üzletek, éttermek, sport létesítmények, óvodák és iskolák, stb.).
 • Meglévő középületek felújítása és átalakítása, bővítése.
 • Műemlék épületek, helyi védett épületek felújítása (és átalakítása).
 • Ipari épületek tervezése, és meglévő létesítmények felújítása, átalakítása és bővítése.
 • Mezőgazdasági épületek tervezése, növénytermesztő vagy állattartó telephelyek fejlesztése, meglévő létesítmények átalakítsa, funkcióváltás, felújítás és bővítés.
 • Épületek bontása.

Tervezési díj:

1. Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése:

Olyan a jogszabályokban meghatározott tartalmú tervanyag, amely alapján az engedélyező hatóság kiadja az építési (vagy bontási) engedélyt. Ennek a tervdokumentációnak az elkészítése kötelező, műszaki tartalmát a jogszabályok határozzák meg. Az engedélyezési terv több szakági munkarészből áll, melyek közül az építész terv foglalja össze, egyesíti a tervanyagot. A kiegészítő munkarészeket – mint a tartószerkezeti számítások, energetikai számítás, tűzvédelmi műszaki leírás, villamos és épületgépészeti tervfejezet, stb. – alvállalkozó kollégáink készítik el, Önnek ezzel nem kell foglalkoznia, egy csomagban kapja meg.

A tervezés alatt a hatósági és szakhatósági egyeztetéseket is lefolytatjuk, Ön az otthonában várhatja a fejleményeket, az elkészült és Ön által elfogadott tervdokumentációt, az elektronikus ÉTDR rendszeren keresztül hatósági engedélyeztetésre is leadjuk.

A tervezési díj több részből tevődik össze, és a tervezési munka fajtájától, a szakági munkarészek nagyságától és sokaságától függ.

A tervezési díjak meghatározása mindig egyedileg történik, a konkrét tervezési feladat ismeretében – részletesen kidolgozott tervezési program alapján -, az építési hatósággal és szakági kollégákkal történő egyeztetés után a kamarai irányelvek betartásával.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a feladat nagyságrendjétől függően 6-8 hét szükséges. A tervezési munkák elkezdése, irodánk leterheltségétől függ, jellemzően 2-6 héten belül megkezdhető.

2. Kiviteli tervdokumentáció készítése:

Olyan a jogszabályokban meghatározott tartalmú tervanyag, amely alapján az építési, kivitelezési munka szakszerűen, hiánytalanul elvégezhető. Ennek a tervdokumentációnak a műszaki tartalmát a jogszabályok határozzák meg.
A kiviteli terv több szakági munkarészből áll, melyeket – mint a tartószerkezeti tervek és gyártmánytervek, villamos- és épületgépészeti terv, stb. – alvállalkozó kollégáink készítik el, a tervező kollégák koordinálását, a tervezés megszervezését is magunkra vállaljuk. A tervezés során a hatósági és szakhatósági egyeztetéseket lefolytatjuk, Ön a jegyzőkönyvekkel együtt kapja meg az elkészült és aláírt tervdokumentációt.

A kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának meghatározása a kamarai irányelvek figyelembevételével, a műszaki tartalom alapján, alvállalkozói ajánlatok bekérésével történik.

A kiviteli tervek elkészítésére 8-12 hét (vagy akár hosszabb idő is) szükségeltetik, a tervezés nagyságának függvényében.